دارو همه - لیست دارو ها

پزشک

مشاوره

درمانگاه

داروخانه

دارو

بیمارستان

آزمایشگاه

دامپزشکی

تبلیغات

بتامتازون - گیلارانکو

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: پماد
صاحب پروانه: گیلارانکو
1,180

گلیدار

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: کپسول
صاحب پروانه: داروسازی دکتر عبیدی
153

گلیدار

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: کپسول
صاحب پروانه: داروسازی دکتر عبیدی
95

لووفلوکساسین 500

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: البرز دارو
198

سرتاید ® 25 / 125 میکروگرم

( 1 نفر )
نحوه مصرف: استنشاقی
شکل دارویی: اینهالر
صاحب پروانه: فوریتهای سینا آرات گستر
315

LEUNASE 10000 VIAL

( 1 نفر )
نحوه مصرف: پرنترال
شکل دارویی: پودر برای تهیه محلول تزریقی
صاحب پروانه: ثمین دارو آرکا
357

قرص های ترکیبی

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: ماه داروی تجهیز
89

داروهای ترکیبی

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: ماه داروی تجهیز
119

آمپول آمیودارون 150 میلی گرم / 3 میلی لیتر

( 1 نفر )
نحوه مصرف: پرنترال
شکل دارویی: تزریقی
صاحب پروانه: دارو درمان مهدیس
88

آمپول سندوستاتین لار ® 20 میلی گرم

( 1 نفر )
نحوه مصرف: پرنترال
شکل دارویی: پودر لیوفیلیزه سوسپانسیون تزریقی آهسته رهش
صاحب پروانه: شفا داروی پاسارگاد
2,168

گلوکاژن

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: اریکه تجارت ویستا
88

آپو - داکسیپن

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: کپسول
صاحب پروانه: رستا ایمن دارو
93

قرص پریماکویین ® 15 میلی گرم

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: ماه داروی تجهیز
333

زلودا

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: داروسازی سبحان انکولوژی
310

فلکسی تاید اوهالر ® 250 میکروگرم

( 1 نفر )
نحوه مصرف: استنشاقی
شکل دارویی: اینهالر
صاحب پروانه: شفا طب البرز
438

ساندیمون ® 50 میلی گرم

( 1 نفر )
نحوه مصرف: داخل وریدی
شکل دارویی: محلول تزریقی
صاحب پروانه: شرکت دارویی پخش رازی
101

کرم آلدارا ® 5%

( 1 نفر )
نحوه مصرف: موضعی
شکل دارویی: کرم
صاحب پروانه: شرکت دارویی پخش رازی
1,681

DUPHALAC 10 G/15 ML SYRUP

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: شربت
صاحب پروانه: یارا طب خاورمیانه
90

فلکسوتاید اینهالر ® 250 میکروگرم

( 1 نفر )
نحوه مصرف: استنشاقی
شکل دارویی: اینهالر
صاحب پروانه: شفا طب البرز
108

فناسیمین10 میلی گرم

( 1 نفر )
نحوه مصرف: خوراکی
شکل دارویی: قرص
صاحب پروانه: دارو سازی تسنیم
53

نمایش 20 دارو از 24,084 دارو - شماره 1 تا 21

لیست دارو ها با نام همه

لیست دارو

از شکیبایی شما متشکریم ...