مشاوره با پزشک بوسیله تلفن یا WhatsApp
مشاهده پزشکان

لیست دارو ها ,

تعداد 24081
از صفحه 3 به بعد محدودیت دسترسی به اطلاعات وجود دارد. در صورت نیاز، جستجوی دقیق تری انجام دهید.
دوزها و اشکال دارویی مختلف

DAUNOBLASTINA PDR 20 MG IN پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 20 mg - بهستان دارو

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : بهستان دارو

DAUNOMYCIN 20 MG VIAL پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 20 mg - یارا طب خاورمیانه

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : یارا طب خاورمیانه

DAUNOMYCIN 20 MG VIAL پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 20 mg - یارا طب خاورمیانه

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : یارا طب خاورمیانه

DAUNOMYCIN 20 MG VIAL پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 20 mg - یارا طب خاورمیانه

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : یارا طب خاورمیانه

DAUNORUBICIN HCL 20 MG VIAL پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 20 mg - یارا طب خاورمیانه

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : یارا طب خاورمیانه

DAUNORUBICIN HCL 20 MG VIAL پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 20 mg - یارا طب خاورمیانه

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : یارا طب خاورمیانه

DAUNORUBICIN HCL 20 MG VIAL پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 20 mg - آراد دارو پاسارگاد

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : آراد دارو پاسارگاد

DAUNORUBICIN HCL 20 MG VIAL پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 20 mg - یارا طب خاورمیانه

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : یارا طب خاورمیانه

DDAVP تزریقی پرنترال 4 ug/1mL - نوین دارو پژوه ایرانیان

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : تزریقی    صاحب پروانه : نوین دارو پژوه ایرانیان

DEPO - MEDROL® 40MG/ML AMP سوسپانسیون تزریقی پرنترال 40 mg/1mL - شرکت دارویی پخش رازی

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : سوسپانسیون تزریقی    صاحب پروانه : شرکت دارویی پخش رازی

DESFERAL 500 MG VIAL پودر لیوفیلیزه سوسپانسیون تزریقی پرنترال 2 g - یارا طب خاورمیانه

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر لیوفیلیزه سوسپانسیون تزریقی    صاحب پروانه : یارا طب خاورمیانه

DESFERAL 500 MG VIAL پودر لیوفیلیزه سوسپانسیون تزریقی پرنترال 2 g - فوریتهای سینا آرات گستر

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر لیوفیلیزه سوسپانسیون تزریقی    صاحب پروانه : فوریتهای سینا آرات گستر

DESMOPRESSIN 4 MCG/1ML , AMP قرص خوراکی 0.1 mg - فوریتهای داروئی سپاکو دارو

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : فوریتهای داروئی سپاکو دارو

Desmopressin Acetate 4 mcg/ml INJ تزریقی پرنترال 4 ug/1mL - بهستان دارو

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : تزریقی    صاحب پروانه : بهستان دارو

DIAMOX 500 MG INJ پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg - بازرگانی سها کیش

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : بازرگانی سها کیش
امتیاز 5 از 5 (1 نفر)
مشاوره تلفنی پیگیری و انتقال نوبت
اخبار و اطلاعات کرونا
مشاوره تلفنی
پیگیری و انتقال نوبت
دانلود اپلیکیشن
بیشتر
ارسال تیکت
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید