مشاوره با پزشک بوسیله تلفن یا WhatsApp
مشاهده پزشکان

لیست دارو ها ,

تعداد 24081
از صفحه 3 به بعد محدودیت دسترسی به اطلاعات وجود دارد. در صورت نیاز، جستجوی دقیق تری انجام دهید.
دوزها و اشکال دارویی مختلف

CLEKARAN 2 MG TAB قرص خوراکی 2 mg - فوریتی تک نسخه ای دی دارو تأمین

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : فوریتی تک نسخه ای دی دارو تأمین

CLINDAHEXAL 150 CAP کپسول خوراکی 150 mg - بهستان دارو

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : کپسول    صاحب پروانه : بهستان دارو

CLINDAMYCIN 75MG/5ML سوسپانسیون خوراکی 75 mg/5mL 80MILLILITER - فوریتهای سینا آرات گستر

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : سوسپانسیون    صاحب پروانه : فوریتهای سینا آرات گستر

CORDARONE 150 MG/3 ML AMP تزریقی پرنترال 50 mg/1 mL 3MILLILITER - آراد دارو پاسارگاد

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : تزریقی    صاحب پروانه : آراد دارو پاسارگاد

CORDARONE 150 mg/3ml AMP تزریقی پرنترال 50 mg/1 mL 3MILLILITER - نوبین آزما

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : تزریقی    صاحب پروانه : نوبین آزما

CORTIM FORTE 960 MG TAB قرص خوراکی 800 mg/160 mg - فوریتهای سینا آرات گستر

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : فوریتهای سینا آرات گستر

CYCRAM پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg - مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور

CYMEVENE 500 MG VIAL پودر لیوفیلیزه سوسپانسیون تزریقی پرنترال 500 mg - شرکت دارویی پخش رازی

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر لیوفیلیزه سوسپانسیون تزریقی    صاحب پروانه : شرکت دارویی پخش رازی

CYSTAGON 150 MG CAP کپسول خوراکی 150 mg - بهستان دارو

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : کپسول    صاحب پروانه : بهستان دارو

CYTOSAR 1 G INJ سوسپانسیون تزریقی پرنترال 1 mg/1mL - بهستان دارو

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : سوسپانسیون تزریقی    صاحب پروانه : بهستان دارو

CYTOTEC 200 MCG TAB قرص خوراکی 200 ug - بهستان دارو

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : بهستان دارو

DAPSONE 100 MG TAB قرص خوراکی 100 mg - رایان دارو ایرانیان

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : رایان دارو ایرانیان

DARAPRIM 25 MG TAB قرص خوراکی 25 mg - فوریتهای داروئی سپاکو دارو

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : فوریتهای داروئی سپاکو دارو

DARAPRIM 25 MG TAB قرص خوراکی 25 mg - فوریتهای سینا آرات گستر

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : فوریتهای سینا آرات گستر

DARAPRIM 25 MG TAB قرص خوراکی 25 mg - رضا دارو پارس

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : رضا دارو پارس
امتیاز 5 از 5 (1 نفر)
مشاوره تلفنی پیگیری و انتقال نوبت
اخبار و اطلاعات کرونا
مشاوره تلفنی
پیگیری و انتقال نوبت
دانلود اپلیکیشن
بیشتر
ارسال تیکت
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید