مشاوره با پزشک بوسیله تلفن یا WhatsApp
مشاهده پزشکان

لیست دارو ها ,

تعداد 24081
از صفحه 3 به بعد محدودیت دسترسی به اطلاعات وجود دارد. در صورت نیاز، جستجوی دقیق تری انجام دهید.
دوزها و اشکال دارویی مختلف

CARBOPLATIN 150 MG VIAL محلول غلیظ تزریقی داخل وریدی 10 mg/1mL 15MILLILITER - یارا طب خاورمیانه

نحوه مصرف : داخل وریدی     شکل دارویی : محلول غلیظ تزریقی    صاحب پروانه : یارا طب خاورمیانه

CARBOPLATIN 50 MG VIAL محلول غلیظ تزریقی داخل وریدی 10 mg/1mL 5MILLILITER - یارا طب خاورمیانه

نحوه مصرف : داخل وریدی     شکل دارویی : محلول غلیظ تزریقی    صاحب پروانه : یارا طب خاورمیانه

CELECEPT 500 MG TAB قرص خوراکی 500 mg - اوزان

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : اوزان

CELECEPT 500 MG TAB قرص خوراکی 500 mg - اوزان

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : اوزان

CERTICAN 0.75 MG TAB قرص خوراکی 0.75 mg - شفا یاب گستر

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : شفا یاب گستر

CERTICAN TAB 0.25 MG قرص خوراکی 0.25 mg - شفا یاب گستر

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : شفا یاب گستر

CHLORMADINONE ACETATE/ETHINYL ESTRADIOL 2/0.03 MG TAB قرص خوراکی 2 mg/0.03 mg - اکسیر مد پارس

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : اکسیر مد پارس

CISPLATIN 10MG/10ML VIAL محلول غلیظ تزریقی داخل وریدی 1 mg/1mL 10MILLILITER - رایان دارو ایرانیان

نحوه مصرف : داخل وریدی     شکل دارویی : محلول غلیظ تزریقی    صاحب پروانه : رایان دارو ایرانیان

CISPLATIN 10MG/10ML VIAL محلول غلیظ تزریقی داخل وریدی 1 mg/1mL 10MILLILITER - آرمان دارو رسان غرب

نحوه مصرف : داخل وریدی     شکل دارویی : محلول غلیظ تزریقی    صاحب پروانه : آرمان دارو رسان غرب

CISPLATIN 10MG/10ML VIAL محلول غلیظ تزریقی داخل وریدی 1 mg/1mL 10MILLILITER - بهستان دارو

نحوه مصرف : داخل وریدی     شکل دارویی : محلول غلیظ تزریقی    صاحب پروانه : بهستان دارو

CISPLATIN 50 MG VIAL محلول غلیظ تزریقی داخل وریدی 0.5 mg/1mL 20MILLILITER - شفا طب البرز

نحوه مصرف : داخل وریدی     شکل دارویی : محلول غلیظ تزریقی    صاحب پروانه : شفا طب البرز

CITALOPRAM 20 MG TAB قرص خوراکی 20 mg - بهستان دارو

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : بهستان دارو

CITALOPRAM 20 MG TAB قرص خوراکی 20 mg - بهستان دارو

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : بهستان دارو

CITALOPRAM 20 MG TAB قرص خوراکی 20 mg - بهستان دارو

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : بهستان دارو

CITALOPRAM 40 MG TAB قرص خوراکی 40 mg - بهستان دارو

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : بهستان دارو
امتیاز 5 از 5 (1 نفر)
مشاوره تلفنی پیگیری و انتقال نوبت
اخبار و اطلاعات کرونا
مشاوره تلفنی
پیگیری و انتقال نوبت
دانلود اپلیکیشن
بیشتر
ارسال تیکت
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید