مشاوره با پزشک بوسیله تلفن یا WhatsApp
مشاهده پزشکان

لیست دارو ها ,

تعداد 24081
از صفحه 3 به بعد محدودیت دسترسی به اطلاعات وجود دارد. در صورت نیاز، جستجوی دقیق تری انجام دهید.
دوزها و اشکال دارویی مختلف

Amiodarone HCL 150 mg/ 3ml تزریقی پرنترال 50 mg/1 mL 3MILLILITER - سینا پیشگام دارو نوین

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : تزریقی    صاحب پروانه : سینا پیشگام دارو نوین

AMIODARONE HCL 150MG/3ML تزریقی پرنترال 50 mg/1 mL 3MILLILITER - نیک دارو آرام

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : تزریقی    صاحب پروانه : نیک دارو آرام

AMIODARONE HCL 150MG/3ML تزریقی پرنترال 50 mg/1 mL 3MILLILITER - ثمین دارو آرکا

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : تزریقی    صاحب پروانه : ثمین دارو آرکا

AMPLABETALOL 100MG/20 ML تزریقی پرنترال 5 mg/1mL 20MILLILITER - کی بی سی

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : تزریقی    صاحب پروانه : کی بی سی

ARTEMETHER 20/LIMFANTRIN120 MG TAB قرص خوراکی 20 mg/120 mg - ماه داروی تجهیز

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : ماه داروی تجهیز

AZITHRO,YCIN 500 MG VIAL پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 mg - آرمان دارو رسان غرب

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : آرمان دارو رسان غرب

AZOPT سوسپانسیون ، قطره چشمی 1 % 5MILLILITER - ایران ممکو

نحوه مصرف : چشمی     شکل دارویی : سوسپانسیون ، قطره    صاحب پروانه : ایران ممکو

BENDA 5 - FU 100MG/20ML INJ تزریقی پرنترال 50 mg/1mL 10MILLILITER - آدورا درمان

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : تزریقی    صاحب پروانه : آدورا درمان

BLEOCELL 15 MG VIAL پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 15 [iU] - یارا طب خاورمیانه

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : یارا طب خاورمیانه

Bleocin 15 mg Vial پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 15 [iU] - یارا طب خاورمیانه

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : یارا طب خاورمیانه

BLEOMYCIN 15 mg VIAL پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 15 [iU] - درمان یار آنی

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : درمان یار آنی

BLEOMYCIN 15 mg VIAL پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 15 [iU] - درمان یار آنی

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : درمان یار آنی

BW - GEMBIN پودر لیوفیلیزه سوسپانسیون تزریقی پرنترال 200 mg - مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر لیوفیلیزه سوسپانسیون تزریقی    صاحب پروانه : مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور

BW - PICINE پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 50 mg - مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور

Caelyx 2mg/ml 10ml Vial پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 10 mg - بهستان دارو

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : بهستان دارو
امتیاز 5 از 5 (1 نفر)
مشاوره تلفنی پیگیری و انتقال نوبت
اخبار و اطلاعات کرونا
مشاوره تلفنی
پیگیری و انتقال نوبت
دانلود اپلیکیشن
بیشتر
ارسال تیکت
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید