مشاوره با پزشک بوسیله تلفن یا WhatsApp
مشاهده پزشکان

لیست دارو ها ,

تعداد 24081
دوزها و اشکال دارویی مختلف

1500000 IU پودر تزریقی ایسی کیناز پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1500000 [iU] - درخشان صبای جنوب

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : درخشان صبای جنوب

1g/20 ml ویال فلوئورویوراسیل تزریقی پرنترال 50 mg/1mL 10MILLILITER - آدورا درمان

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : تزریقی    صاحب پروانه : آدورا درمان

1mg/ml آمپول پروپرانولول تزریقی پرنترال 1 mg/1mL 1MILLILITER - فوریتهای سینا آرات گستر

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : تزریقی    صاحب پروانه : فوریتهای سینا آرات گستر

20 mg/ 10 ml آمپول هایپنومیدیت تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 10MILLILITER - پویش دارو گستر برتر فارس

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : تزریقی    صاحب پروانه : پویش دارو گستر برتر فارس

200 mg/ml آمپول استیل سیستئین تزریقی پرنترال 200 mg/1mL 25MILLILITER - سینا پیشگام دارو نوین

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : تزریقی    صاحب پروانه : سینا پیشگام دارو نوین

234324324اتماتماتماتم محلول خوراکی 120 mg/5mL 60MILLILITER - سازمان غذا و دارو

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : محلول    صاحب پروانه : سازمان غذا و دارو

250 mcg آمپول سیناکتن تزریقی پرنترال 250 ug/1mL - نوآوران فخر دارو

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : تزریقی    صاحب پروانه : نوآوران فخر دارو

250 mg/5 ml آمپول فلوئورویوراسیل تزریقی پرنترال 50 mg/1mL 10MILLILITER - پویش دارو گستر برتر فارس

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : تزریقی    صاحب پروانه : پویش دارو گستر برتر فارس

250mg/5 ml آمپول فلوئورویوراسیل بیوکم تزریقی پرنترال 50 mg/1mL 10MILLILITER - هیراد فارمد

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : تزریقی    صاحب پروانه : هیراد فارمد

3و4 دی آمینوپریدین قرص خوراکی 20 mg - Durbin Plc

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : فوریتهای سینا آرات گستر

3و4 دی آمینوپریدین قرص خوراکی 20 mg - Durbin Plc

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : فوریتهای سینا آرات گستر

3و4 دی آمینوپریدین قرص خوراکی 20 mg - Durbin Plc

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : فوریتهای سینا آرات گستر

3و4 دی آمینوپریدین قرص خوراکی 20 mg - Durbin Plc

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : فوریتهای سینا آرات گستر

3و4دی آمینوپریدین قرص خوراکی 20 mg - Bcm

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : بازرگانی سها کیش

3و4دی آمینوپریدین قرص خوراکی 20 mg - Bcm

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : بازرگانی سها کیش
امتیاز 5 از 5 (1 نفر)
مشاوره تلفنی پیگیری و انتقال نوبت
اخبار و اطلاعات کرونا
مشاوره تلفنی
پیگیری و انتقال نوبت
دانلود اپلیکیشن
بیشتر
ارسال تیکت
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید