مشاوره با پزشک بوسیله تلفن یا WhatsApp
مشاهده پزشکان

لیست دارو ها ,

تعداد 24081
از صفحه 3 به بعد محدودیت دسترسی به اطلاعات وجود دارد. در صورت نیاز، جستجوی دقیق تری انجام دهید.
دوزها و اشکال دارویی مختلف

یوریناسین قرص خوراکی 5 mg - تدبیر کالای جم

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : تدبیر کالای جم

یوریکوفل قرص خوراکی 40 mg - داروسازی تهران دارو

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : داروسازی تهران دارو

یوریکوفل قرص خوراکی 80 mg - داروسازی تهران دارو

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : داروسازی تهران دارو

یوندلیس پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 mg - Johnson & Johnson

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : فوریتهای سینا آرات گستر

یوندلیس پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 mg - Janssen

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : گسترش بازرگانی دارو پخش

یوندلیس پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 mg - Baxter

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : بازرگانی سها کیش

یوندلیس پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 mg - Johnson & Johnson

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : فوریتهای سینا آرات گستر

یوندلیس پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 mg - Johnson & Johnson

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : فوریتهای سینا آرات گستر

یوندلیس پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 mg - Johnson & Johnson

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : فوریتهای سینا آرات گستر

یوندلیس پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 mg - Johnson & Johnson

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : فوریتهای سینا آرات گستر

یوندلیس پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1 mg - Janssen Cilag

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : پودر برای تهیه محلول تزریقی    صاحب پروانه : رایان دارو ایرانیان

یونی ترکسات قرص خوراکی 2.5 mg - Korea United Pharm

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : دارو گستر تدبیر نیکان

یونی ترکسات قرص خوراکی 2.5 mg - Korea United Pharm

نحوه مصرف : خوراکی     شکل دارویی : قرص    صاحب پروانه : داروسازی ثامن

یونیتکسل تزریقی پرنترال 6 mg/1mL 50MILLILITER - Korea United Pharma

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : تزریقی    صاحب پروانه : تجهیزات پزشکی دوستکام

یونیتکسل تزریقی پرنترال 6 mg/1mL 25MILLILITER - Korea United Pharma

نحوه مصرف : پرنترال     شکل دارویی : تزریقی    صاحب پروانه : تجهیزات پزشکی دوستکام
امتیاز 5 از 5 (1 نفر)
مشاوره تلفنی پیگیری و انتقال نوبت
اخبار و اطلاعات کرونا
مشاوره تلفنی
پیگیری و انتقال نوبت
دانلود اپلیکیشن
بیشتر
ارسال تیکت
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید