مشاوره با پزشک بوسیله تلفن یا WhatsApp
مشاهده پزشکان

آدرس و شماره تلفن آزمایشگاه ها

, تعداد 3079
از صفحه 3 به بعد محدودیت دسترسی به اطلاعات وجود دارد. در صورت نیاز، جستجوی دقیق تری انجام دهید.

آزمایشگاه تشخیص طبی نیک

آزمایشگاه دکتر منصف

آزمایشگاه دکتر نعمتی

ازمایشگاه مرکزی بروجن

آزمایشگاه فیروز آبادی

آزمایشگاه رازی شیراز (گیتی حسینی)

آزمایشگاه سینا رشت

آزمایشگاه مهرایران

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی فرهنگیان شهرری شهیدابوذری

آزمایشگاه پارسیان شهر کرمانشاه

آزمایشگاه مجتمع درمانی شفا(سپاه) کاشان

آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی کوثر مشهد

آزمایشگاه درمانگاه اقبال شیراز

آزمایشگاه پاتوبیولوژی گلها

آزمایشگاه فرهنگیان مرکزی تهران

امتیاز 5 از 5 (1 نفر)
مشاوره پزشکی تلفنی و آنلاین پیگیری و انتقال نوبت
اخبار و اطلاعات کرونا
مشاوره پزشکی تلفنی و آنلاین
پیگیری و انتقال نوبت
دانلود اپلیکیشن
بیشتر
ارسال تیکت
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید