مشاوره با پزشک بوسیله تلفن یا WhatsApp
مشاهده پزشکان

آدرس و شماره تلفن آزمایشگاه ها

, تعداد 3079
از صفحه 3 به بعد محدودیت دسترسی به اطلاعات وجود دارد. در صورت نیاز، جستجوی دقیق تری انجام دهید.

آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی بخ وگاریزات

آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی هدش

آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی میاوق

آزمایشگاه مرکز بهداشت نالوس اشنویه

آزمایشگاه قلی زاده _ اسفندی

آزمایشگاه محمدیان روشن

آزمایشگاه مرکز بهداشتی اهر

آزمایشگاه حکمت

آزمایشگاه صدیقی

آزمایشگاه غفاری

آزمایشگاه دانشمند

آزمایشگاه دکتررخشنده رو

آزمایشگاه دکتررضائی

آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی بنادکوک

آزمایشگاه مرکز بهداشت نقده نقده

امتیاز 5 از 5 (1 نفر)
مشاوره پزشکی تلفنی و آنلاین پیگیری و انتقال نوبت
اخبار و اطلاعات کرونا
مشاوره پزشکی تلفنی و آنلاین
پیگیری و انتقال نوبت
دانلود اپلیکیشن
بیشتر
ارسال تیکت
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید