آدرس و تلفن و نوبت دهی بهترین دکترها مرتبط با متخصص بیماری های پوست ، درماتولوژی در شهر ساری , تعداد 8

دکتر صادق هاشمی نسب
level photo

دکتر صادق هاشمی نسب

امتیاز 5 از 5 (18 نفر)
زمینه فعالیت :
  • مو، زیبایی و لیزر
دکتر زهره حاج حیدری
دکتر مسعود گلپور
دکتر سید محمدرضا  قریشی
دکتر محمدعلی ارزاقی
دکتر ارمغان کاظمی نژاد
دکتر محمود جعفری
دکتر فاطمه شفیع خانی
امتیاز 5 از 5 (1 نفر)
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت