آدرس و تلفن و نوبت دهی بهترین دکترها مرتبط با متخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی) در شهر مشهد , تعداد: 81
دکتر مجتبی کاهانی

level photo دکتر مجتبی کاهانی امتیاز 5 از 5 (2 نفر)

زمینه فعالیت :
 • مغز و اعصاب و ستون فقرات، نوار عصب و عضله، نوار مغز
 • دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران
مطب در این ساعت بسته است
دکتر بهزاد قندهاری

level photo دکتر بهزاد قندهاری امتیاز 5 از 5 (1 نفر)

زمینه فعالیت :
 • درمان اعتیاد
مطب در این ساعت بسته است
دکتر مجتبی اسدی

level photo دکتر مجتبی اسدی امتیاز 5 از 5 (4 نفر)

زمینه فعالیت :
 • کلینیک الکتروانسفالوگرافی (نوار مغز)
ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر ابراهیم پوراکبر

level photo دکتر ابراهیم پوراکبر امتیاز 5 از 5 (10 نفر)

زمینه فعالیت :
 • نوار مغز (EEG)
 • نوار عصب و عضله (EMG.NCV)
مطب در این ساعت بسته است
دکتر سعیدرضا شهامی

level photo دکتر سعیدرضا شهامی امتیاز 5 از 5 (15 نفر)

زمینه فعالیت :
 • نوار مغز، نوارعصب و عضله، هیپنوتیزم درمانی، تزریقات دیسپورت تحت گاید سونوگرافی، بلوک عصب تحت گاید سونوگرافی
مطب در این ساعت بسته است
دکتر سیامک یزدانی

level photo دکتر سیامک یزدانی امتیاز 5 از 5 (4 نفر)

زمینه فعالیت :
 • نوار مغز، نوار عصب و عضله، تزریق دیسپورت برای اسپاستیسیتی و اختلالات حرکتی، تزریق کورتون و PRP برای تونل کارپ، دردهای اسکلتی عضلانی
مطب در این ساعت بسته است
دکتر عباس نوریان

level photo دکتر عباس نوریان امتیاز 5 از 5 (14 نفر)

مطب در این ساعت بسته است
دکتر محسن فروغی پور

level photo دکتر محسن فروغی پور امتیاز 5 از 5 (5 نفر)

ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر مرتضی سعیدی

level photo دکتر مرتضی سعیدی امتیاز 4 از 5 (9 نفر)

ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر سید محمد انوری

level photo دکتر سید محمد انوری امتیاز 5 از 5 (3 نفر)

زمینه فعالیت :
 • متخصص جراحی مغز واعصاب دیسک و ستون فقرات
ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر کریم نیکخواه

level photo دکتر کریم نیکخواه امتیاز 5 از 5 (7 نفر)

مطب در این ساعت بسته است
دکتر فریبرز رضایی طلب

level photo دکتر فریبرز رضایی طلب امتیاز 5 از 5 (2 نفر)

ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر محمد شریعتی

level photo دکتر محمد شریعتی امتیاز 5 از 5 (8 نفر)

زمینه فعالیت :
 • متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
 • نوار مغز و نوار عصب و عضله
 • بورد تخصصی
مطب در این ساعت بسته است
دکتر امیررضا برومند

level photo دکتر امیررضا برومند امتیاز 5 از 5 (6 نفر)

ساعت کاری ثبت نشده است
دکتر حسین امیری

level photo دکتر حسین امیری امتیاز 5 از 5 (2 نفر)

مطب در این ساعت بسته است
مشاوره پزشکی لغو نوبت