آدرس و تلفن و نوبت دهی بهترین دکترها مرتبط با متخصص اورولوژی+فلوشیپ فوق تخصصی جراحی درون بین کلیه ، مجاری ادراری و تناسلی، اندویورولوژیست در شهر مشهد , تعداد 10

دکتر محمدمهدی ایمانی
level photo

دکتر محمدمهدی ایمانی

امتیاز 5 از 5 (42 نفر)
زمینه فعالیت :
  • متخصص اورولوژی، جراحی کلیه، عضو هییت علمی دانشگاه، عضو انجمن ارولوژی و اندویورولوژی امریکا و اروپا، درمان های غیر تهاجمی انواع سنگ های ادراری و پروستات، مشکلات ادراری، ناتوانیهای جنسی، ناباروری
دکتر مسعود عیسی پور چشانی
دکتر محمود توکلی
دکتر محمدرضا دارابی محبوب
دکتر حسن احمدنیا
دکتر علی اهنیان
دکتر مهدی قاضی
level photo

دکتر مهدی قاضی

امتیاز 5 از 5 (4 نفر)
زمینه فعالیت :
  • جراحی و متخصص کلیه
  • پروستات
  • مجاری ادراری
  • ناباروری و ناتوانی جنسی
دکتر علی مدبری دلشاد
دکتر رحیم پناهی
امتیاز 5 از 5 (1 نفر)
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت