جستجوی پزشک

بیشتر...

جنسیت

دسته بندی ها

نوبت گیری اینترنتی

نوبت دکترها

دکتر حسین استادی سفیدان

جراحی عمومی - فوق تخصص جراحی قفسه صدری ، جراحی توراکس

جراحی های پستان ،تيروئيد،ريه ،نای،گردن،دستگاه گوارش و عروق-جراهی های زيبایی

(11)

مطب 1: تبریز - چهارراه باغشمال ساختمان آپادانا طبقه 5

  • 8026
  • 11
  • تبریز
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید