اطلاعات درمانگاه
شماره منشی: 08733235501
نشانی: کردستان - سنندج - خیابان فلسطین
آدرس  کلینیک درمانگاه قدس نیروی انتظامی
ارزیابی کاربران

آزمایش عدم اعتیاد و خوب بود ....

من برای استخدام نیرو انتظامی برای کوررنگی رد شدم لطفا راهنمایی کنید ...ممنون

از شکیبایی شما متشکریم ...