پاسخ سوال

إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

با سلام.هرچند بدون معاینه اظهار نظر قطعی امکانپذیر نیست اماطبق شرح حال سرگیجه شما می تواند مربوط به سیستم تعادلی گوش باشد.انجام مانور در مورد شما منعی نخواهد داشت.پیروز باشید

0
آیا پاسخ این سوال برای شما مفید بود ؟ تم تسجیل رأیکم الثمین بنجاح
أکتب رأیک

الإستشارة الطبیة تتبع وإلغاء الموعد