پاسخ سوال

إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

با سلام.بسته به علت لرزش داروها می تواند متفاوت باشد.مادوپار در لرزش پارکینسون می تواند موثر باشد.البته داروهای دیگری مثل امانتادین،ایندرال و سیفرول و....می تواند در درمان موثر باشد.

1
آیا پاسخ این سوال برای شما مفید بود ؟ تم تسجیل رأیکم الثمین بنجاح
أکتب رأیک

الإستشارة الطبیة تتبع وإلغاء الموعد