پاسخ سوال

إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

لرزش اندامها در پارکینسون قابل کنترل نسبی با دارو هست.شاید نیاز به افزایش دوز مادوپار ویا اضافه کردن دیگر داروها باشدبا پزشک خود مشورت کنید.

0
آیا پاسخ این سوال برای شما مفید بود ؟ تم تسجیل رأیکم الثمین بنجاح
أکتب رأیک

الإستشارة الطبیة تتبع وإلغاء الموعد