پاسخ سوال

إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

سلام بیشتر برای شما اتیت های اکسترن و التهابات کانال گوش خارجی مطرح میشه که میتونه در زمینه الرژی و خارش و دستکاری مکرر گوش رخ دهد.معاینه entتوصیه میشه

0
آیا پاسخ این سوال برای شما مفید بود ؟ تم تسجیل رأیکم الثمین بنجاح
أکتب رأیک

الإستشارة الطبیة تتبع وإلغاء الموعد
الإستشارة الطبیة
تتبع وإلغاء الموعد
إدعمونا