پاسخ سوال

إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

پرش در خواب نوزادان اهمیتی نداره.اگر ریتمیک هست فیلم بگیرین وبه یک پزشک نشان بدین.در غیر اینصورت نگران نبشید.

2
آیا پاسخ این سوال برای شما مفید بود ؟ تم تسجیل رأیکم الثمین بنجاح
إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

با سلام.دلایل زیادی می تواند داشته باشد.ولی مهمترین نکته رد تشنج است.جهت تشخیص صحیح به متخصص اعصاب کودکان‌مراجعه فرمایید.

0
آیا پاسخ این سوال برای شما مفید بود ؟ تم تسجیل رأیکم الثمین بنجاح
أکتب رأیک

الإستشارة الطبیة تتبع وإلغاء الموعد
الإستشارة الطبیة
تتبع وإلغاء الموعد
إدعمونا
اخبار و اطلاعات کرونا