پاسخ سوال

إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

سلام کوتریمو ندهید وعفونت در این سن پایین حتما علت زمینه ای دارد ک با سونو وروشهای تصویری باید مشخص ودرمان سرپایی اگر لازمه باید همونذسفکسیم رو بدعید

0
آیا پاسخ این سوال برای شما مفید بود ؟ تم تسجیل رأیکم الثمین بنجاح
أکتب رأیک

الإستشارة الطبیة تتبع وإلغاء الموعد