0
إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

با سلام. منظورتان از حرکت چشم ، احتمالا باید نیستاگموس باشه که حرکات ریز چشم هستند و اکثرا بیخطرند ولی گاهی ممکنه علامت بیماریهای دیگری باشند..
به هر حال باید بچه رو به یک چشم پزشک نشون بدید که معاینه کامل بشه.

أکتب رأیک
الإستشارة الطبیة تتبع وإلغاء الموعد