0
إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

با سلام
بیماری وسواس یک بیماری ارثی است که در ۲۰ درصد موارد مقاوم به درمان می باشد. گاهی لازم است برای تنظیم سریعتر دارو یا انجام روشهای غیر دارویی مثل شوک مغزی یا رواندرمانی مخصوصا در بیمارانی که همکاری خوبی ندارند توصیه میشود بیمار بستری شود..در اکثر موارد درمان سرپایی است.

أکتب رأیک
الإستشارة الطبیة تتبع وإلغاء الموعد