0
إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

با سلام در وهله اول در بوی بد دهان سلامت دهان و دندان مطرح می گردد که با استفاده از نخ دندان و دهان شویه وزبان شور... قابل پیشگیری است و لازم در این زمینه بررسی صورت گیرد در وهله دوم ترشحات نازوفارنکس و سینوس ها مطرح است که نیاز به درمان انتی بیوتیکی دارد با فرض اینکه شما درمان مناسب انتی بیوتیکی را دریافت کرده اید و نتیجه نگرفته اید تشخیص سوم که همان ریفلاکس است مطرح میگردد که توصیه میشود داروهای مهار کننده پمپ پروتون مانند پنتوپرازول 40 میلی گرم را به صورت ناشتا استفاده نمایید.

أکتب رأیک
الإستشارة الطبیة تتبع وإلغاء الموعد