0
إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

سلام و وقت بخیر.اگر بعد از گذشت یک سال،کارکرد عصب صورتی شما هیچگونه بهبودی در ظاهر نداشته است ،منطقی است که ابتدا نوار عصب وعضله از عصب صورتی گرفته شود و بر اساس یافته ها نسبت به ادامه درمان فیزیوتراپی ویا جراحی صورت شما تصمیم گیری شود.پیروز باشید.

0
إجابة زائر موقع سلامتي24 :

هزینه جراحی چقدر در میاد

avatar

محمد بتویی منذ 5 أشهر گزارش نظر الإجابة

أکتب رأیک
الإستشارة الطبیة إلغاء موعد الحجز