ویدئوهای مرتبط

تونل کارپال

در این ویدئو جناب دکتر علی اجودی در خصوص این موضوع توضیح می دهند

9 ماه پیش تعداد بازدید: 400
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت