ناباروری

ناباروري را اين طور تعريف كرده اند: ناتواني يك زوج در باردار شدن پس از يك سال رابطه جنسي بدون جلوگيري از بارداري. ناباروري در ده تا پانزده درصد از زوج ها ديده مي شود. علل ناباروري مي تواند مربوط به زن يا مرد يا هر دو باشد. حدود 40% از مشكلات ناباروري مربوط به مردان، 40% مربوط به زنان و حدود10% مربوط به هر دو است. در حدود 10% از زوج ها نيز عامل ناباروري مشخص نيست. به عبارت ديگر در اين زوج ها هر دو نفر با توجه به انجام آزمايش هاي موجود مشكلي ندارند ولي به علل نامشخصي بچه دار نمي شوند

دکترها ناباروری

دکتر منصوره کرمانی

دکتر منصوره کرمانی

متخصص زنان و زایمان و نازایی


دکتر رکسانا رحمتیان

دکتر رکسانا رحمتیان

متخصص زنان و زایمان و نازایی


دکتر مهزاد احمدی

دکتر مهزاد احمدی

متخصص زنان و زایمان و نازایی


دکتر فروزان سیاوش موخر

دکتر فروزان سیاوش موخر

متخصص زنان و زایمان و نازایی


لیست ویدیو ها ناباروری

یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید