سردرد

علت سردرد: سردرد علل گوناگونی دارد، اما بطور کلی آنرا را به دو گروه اصلی تقسیم می کنیم: سردرد های حاد که اخیرا شروع شده اند وسردردهای مزمن که از مدت ها قبل بیمار آنها را تجربه می کند. خوشبختانه اغلب موارد سردرد مزمن خطرناک نیستند. یعنی وقتی بیماری به ما می گوید که این سردرد را از سالها قبل داشته است و میزان درد در طول این سالها تغییر خاصی نداشته است، پزشک به سردرد های خوشخیم و غیر خطرناک (مثل سردرد میگرنی و سردرد تنشی) بیشتر فکر می کند. البته در مواردی که بیمار می گوید از مدتها قبل سردرد داشته است ولی اخیرا شدت درد بیشتر و بیشتر می شود، حتما باید از مغز تصویربرداری بکنیم تا علل خطرناکی مثل تومورها را رد کنیم.

دکترها سردرد

دکتر فاطمه شعبانی

دکتر فاطمه شعبانی

متخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)


دکتر نوشین مهربد

دکتر نوشین مهربد

متخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)


دکتر محسن مهدی نژاد کاشانی

دکتر محسن مهدی نژاد کاشانی

متخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)


دکتر ابراهیم پوراکبر

دکتر ابراهیم پوراکبر

متخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)


سوالات سردرد
لیست پادکست ها سردرد

یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید