0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

گود شدن جای ابله مرغان امری معمول است درمان باید بلافاصله بعد از بهبود بیماری شروع شود پس از گذشت سالها درمان مشکل است. چندین جلسه لیزر ترمیمی باید انجام شود و در بعضی موارد باید از سایر روشها مثل تزریق چربی و یا فیلر استفاده کرد

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت