0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام.بله.به کلینیک درد جهت تسکین درد کمر مراجعه فرمایید.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت