0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام نوزاد ۲۵ روزه خیلی زود هست که درباره مشکلات ارتودونسی صحبت کنیم. اولین ویزیت دندانپزشکی نوزادان ۱ سالگی است و اولین ویزیت متخصص ارتودنسی ۷ سالگی است. جای نگرانی نیست .

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت