0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام.با توضیحات داده شده،کاهش شنوایی حسی عصبی ناگهانی مطرح است که لازم بوده در اولین روزهای شروع این بیماری درمان دارویی و اقدامات تشخصی تکمیلی انجام می گرفت.بهر حالت ویزیت متخصص گوش توصیه اکید میشود

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت