1
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

به پزشک مراجعه کنید در مورد تشخیص باید پزشک نظر بدهد در صورت نیاز داروی خوراکی تجویز شود

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت