0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

با سلام واحترام.بسته به شدت پارگی،میزان بیرون زدگی دیسک و علایم عصبی همراه ممکن است عمل جراحی ضرورت پیدا کند و یا اینکه پزشک ،توصیه به بستن گردنبند و کشش گردن و یا فیزیوتراپی کند.بهرحال،پزشک معالج معاینه کننده،بهترین تصمیم راخواهد گرفت.اگر اجماع پزشکان به عمل هست،در انجام عمل،تردید نکنید.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت