0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام
توده ی در مقعد میتواند
-آبسه
-هموروئید
-شقاق و زائده ی پوستی یا skin tag شقاق
-توده های دیگر همچون موارد خوشخیم و بدخیم
-و یا بعضا بیرون زدگی قسمت انتهایی روده(غیر منطبق با شرح حال شما) باشد
معاینه جهت تشخیص انجام گردد

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت