0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلاعلیکم رشد خوبه فقط دور سر رو حتما پیش متخصص ببر
قطره E قطع کن طولانیش عوارض داره و آهن هم برحسب معاینات افزایش یا توقف میابد

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت