0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

با سلام
سرفه مزمن معمولا علت عضوی دارد.مشکلات ریوی و قلبی از همه شایعتر هستند.حساسیت ها و سینوزیت هم میتوانند سرفه مزمن ایجاد کنند.گاهی مصرف دارو ها مثل کاپتوپریل می تواند سرفه ایجاد کند.اگر تمام علل عضوی رد شود اضطراب هم می تواند با سرفه و تنگی نفس همراه باشد.گاهی تیک های صوتی در افراد عصبی ممکن است با سرفه اشتباه شود.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت