0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

دندون عقل⁉️
دندون شیری افتاده دائمی در اومده بله عادیه

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت