0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

دندون عقل⁉️ دندون شیری افتاده دائمی در اومده بله عادیه

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت