0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام ایشان با توجه به داشتن بیماری دیابت باید از نظر قلبی و گوارشی تحت بررسی قرار بگیرند اگر مشکلی وجود نداشته باشد تشخیص بعدی که با شرایط ایشان مطرح است اضطراب و استرس است که در هنگام بروز بیماریهای مختلف مثل سرماخوردگی میتواند تشدید شود و با سکسکه ظاهر شود در این صورت با تجویز داروی مناسب توسط پزشک و بهبود شرایط روحی علائم بهبود می یابد.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت