0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

با سلام
سرگیجه های شدیدی که باعث عدم تعادل شوند حتما نیازمند بررسی و معاینه متخصص مغز واعصاب هستند .لذا توصیه میکنم در اسرع وقت به متخصص مراجعه کنید تا در صورت لزوم ام ار ای انجام شود .

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت