0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

ضد افتاب با درجه محافظت بالاتر از ۵۰هر سه ساعت به مقدار زیاد در تمام طول روز حتی در محیطهای داخل ساختمان بزنید و از کرمهای روشن کننده در طول شب دقیقا روی لکه استفاده کنید

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت