0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

با سلام و احترام... شرح حال ذکر شده بیشتر به نفع آفت های مکرر دهانی می باشد که در مرد جوان در صورت رعایت بهداشت مناسب دهان و فقدان کمبود ویتامین باید به فکر نقص ایمنی و یا بیماری های اتو ایمیون بود. نقص ایمنی در این سنین اغلب اکتسابی و در اثر بیماری های ثانویه مثل ایدز، پیوند، دریافت داروهای مهار کننده سیستم ایمنی می باشد. بیماری های اتوایمیون و روماتولوژیک از نظر بیماری بهجت، لوپوس و واسکولیت ها بررسی شود. با مراجعه به متخصص روماتولوژی تمام این بررسی ها برای بیمار شما انجام خواهد شد و بر حسب علت بیمار شما تحت درمان قرار خواهد گرفت. با آرزوی سلامتی برای شما

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت