1
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

با سلام. ضروریه به متخصص مغز واعصاب شهرستان خودتون مراجعه کنید.چرا که برای رد کردن افزایش فشار مغز،ویزیت متخصص ودیدن ته چشم شما ضرورت دارد.پیروز باشید

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت