0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام وارادت.به نظر می رسد انجام تستهای تخصصی بررسی تعادلی و سرگیجه در یک مرکز مجهز شنوایی سنجی برای شما ضرورت داشته باشد.بعد ازانجام تست به متخصص مغز واعصاب مراجعه نمایید.پیروز باشید.

0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام، مسائل مختلفی نظیر مشکلات گوش داخلی مسائل مغزی عصبی و همچنین مشکلات عمومی نظیره کمبود ویتامین ها و کم خونی ها می تواند باعث مشکلات مذکور شود توصیه می شود پیگیری های خود را زیر نظر متخصصین مغز و اعصاب و گوش و حلق ادامه دهید

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت