0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

با سلام.
شروع حرکات ورزشی پس از ترمیم مینیسک و رباط صلیبی پروتکل خاصی دارد که لازم است حتما با نظر جراح خود و فیزیوتراپ ورزشی اقدام به انجام ورزش نمایید. همچنین شروع ورزش حدود شش ماه پس از ترمیم رباط صلیبی مجاز است ولی انجام حرکاتی که با فشار زیاد پریدن جهیدن و چرخش بر روی زانو همراه هستند مانند فوتبال فوتسال و ورزش های اینچنینی گاهی نیاز به یکسال اقدامات توانبخشی قبل از برگشت به این بازی ها می باشد.
نکته مهم در مورد شما این است که آیا مینیسک ترمیم شده است یا قسمتی از منیسک برداشته شده است..
در صورتی که قسمتی از منیسک برداشته شده باشد ممکن است به صورت دائم محدودیت های ورزشی برای شما وجود داشته باشد

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت