0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

پسر ١١ ساله باید حدود٣۵ کیلو و قد مناسب حدود ١۴٣ سانتی متر است ، وزن و قد پسر شما برای کودک ٩ ساله مناسب می‌باشد.لذا به نظر می‌رسد که کودک شما مشکل رشد دارد و برای بررسی بیشتر باید به متخصص اطفال مراجعه کنید

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت