0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

همورویید یا به طور عمده بواسیر عبارت است از مویرگ های برجسته شده مقعدی که به علت فشار زیاد این اتفاق می افتد.همورویید میتواند خارجی یا داخلی باشد و با توجه به معاینه درجات مختلف از ۱ تا ۴
درجات یک و دو معمولا با افزایش فیبر غذایی و مصرف مایعات زیاد و قرص های روان کننده شکم به درمان جواب میدهند،همچنین برای همورویید خارجی درمان هایی مانند لیگاتسیون با باند و اسکلوتراپی نیز در دسترس هستند.همورویید داخلی در صورتی که درجه ۳ با علایم شدید باشند یا درجه ۴ به درمان جراحی نیاز دارند

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت