0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

با سلام
جدا شدن و بيرون امدن از يك رابطه شبيه از دست دادن و فقدان يك عزيز است.و نياز به يك دوره سوگواري دارد.طي اين مدت احساسات متفاوت و بعضا متضادي در فرد ايجاد ميشود.احساس دلتنگي،عشق،خشم،دلسوزي،حس گناه و ... .براي طي كردن اين دوره نياز به زمان هست.بهتر است تاسپري شدن اين دوره و حل و فصل احساسات مربوط به رابطه قبلي با فرد ديگري وارد رابطه نشويد.به شما توصيه ميكنم براي حل بهتر و سريعتر بحران از درمانگر كمك بگيريد.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت