0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام حتما توصیه می کنم برای خونریزی بعد از نزدیکی پاپ اسمیر بگیرید .قاعدگی نامرتب درشیردهی قابل انتظار است همینطور خشکی واژن که منجر به خونریزی بعد از نزدیکی میشود ولی توصیه من به شما انجام پاپ اسمیر و جلوگیری مطمین است

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت