0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

سلام تورم پای شما به علت جزئ املودیپین موجود در این دو قرص هست
داروی شما با دارویی مثل لوزامیکس اچ روزی دو بار عوض بشه خوبه

0
پاسخ بازدید کننده سایت سلامتی 24 :

سركارخانمدكترمريماحمدى ازراهنمايي شمابينهايت سپاسكزارم

avatar

محمدكاكاوند 7 ماه پیش گزارش نظر پاسخ

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت