0
پاسخ پزشک سایت سلامتی 24 :

مشکل شما با خوردن انتی بیوتیک حل نخواهد شدمادامی که جسم خارجی(کیست مویی)وجود داشته باشد
بعد از عمل یکی دو بار شیر دوشیده وبیرون ریخته میشود بعد از ان میتوانید به نوزادتان شیر بدهید

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت